עשר טעויות נפוצות של משקיעי נדלן מתחילים

מאת: שחר בוזין
"מימון העסקה – קיימת בורות גדולה בנושא הריביות על המשכנתא, המסלולים, התאמת
המשכנתא לעסקה הספציפית ולפרופיל האישי של המשקיע..."

בחינת הנכס והפוטנציאל הטמון בו

מאת: שחר בוזין
"על מנת לבחון את הנכס והפוטנציאל הטמון בו יידרש ידע, מחקר, זמן ואנרגיות אך ללא כל צל של
ספק מדובר בהשקעה מינימאלית ברמת סיכון נמוכה בעלת פוטנציאל רווח גבוה..."

מאמר חדשותי

מאת: עו"ד שי ניזרי
"...ועדת הכספים אישרה את הארכת הוראת השעה במס רכישה"

דגשים בבחינת השקעה בקרקע חקלאית

מאת: עו"ד שי ניזרי
"קרקע חקלאית, כשמה כן היא, מותרת לשימוש אך ורק לצרכים חקלאיים ומוגדרת ככזאת על ידי
המדינה בתוכניות המתאר... "